website
מפנקים את האהובים עם 15% הנחה על כל האתר קוד קופון : ISRAEL15 עובדים כרגיל עקב המצב
מפנקים את האהובים עם 15% הנחה על כל האתר קוד קופון : ISRAEL15 עובדים כרגיל עקב המצב

תנאי שימוש

תקנון שימוש ומדיניות פרטיות
הגדרות
 
    • "החברה": רקמת המלך 
    • "האתר" – אתר האינטרנט http://www.rikmat.com/ 
    • "הפריטים" –  מוצרי יודאיקה, תשמישי קדושה עם רקמה בעיצוב אישי , מתנות בעיצוב אישי.
    • "כתובת למשלוח": הכתובת שציין המזמין ככתובת לקבלת הזמנותיו/ה.
    • "יום ביצוע ההזמנה" – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע/ה המזמין/ה.
    • "יום עסקים" – ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
    • "הלקוח"/"משתמש" – כל אדם (לרבות תאגיד, חברה או שותפות) הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, אשר לו כרטיס אשראי תקף בבעלותו וכתובת דוא"ל.
מבוא
    • האתר מופעל ע"י החברה ובבעלותה.
    • האתר משמש בתור חנות וירטואלית לרכישת מוצרי החברה.
    • ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדוא"ל : rikmat.hamelech@gmail.com 
       ובטלפון מספר:  0525626606 הזמין גם באמצעות היישומון "WhatsApp".
    • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
    • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
    • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינן הלקוח לבין החברה.
    • מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
    • מובהר כי החברה רשאית לשנות את התקנון בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
    • במידה והלקוח הינו קטין, או שמונה לו אפוטרופוס, הלקוח נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. 
הרכישה
    • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרי החברה בצורה וירטואלית.
    • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
    • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישרורה של חברת האשראי.
    • מחיר המוצר המוצג באתר כולל את המע"מ.
    • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המוצרים באתר בכל עת, ,להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להפסיק שיווק ומכירה של מוצרים, לשנות מחיר וכד' וכל זאת ללא כל הודעה מוקדמת .
    • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
    • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד.
    • סליקת האשראי תבוצע באמצעות חברה חיצונית וכלל האחריות ו/או המידע ו/או פרטי האשראי של הלקוח יהיו באחריות חברת הסליקה.
    •  המידע שיימסר על ידי הלקוח באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעי החברה.
תנאים להשלמת עסקת הרכישה
    • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר קבלת אישור החיוב ע"י חברת הסליקה. 
    • השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. 
    • במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר הלקוח על כל טענה כאמור.
    • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
החזרות וביטולים
    • הלקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך.
    • הלקוח לא רשאי לבטל מוצר שנושא את שם הלקוח ו/או נרקם בעיצוב אישי עבורו. לדוגמא: מוצר הנושא את שם הלקוח, ולא יהא זכאי להחזר כספי, אלא אם כן ביטול העסקה התבקש לפני שהחברה ביצעה את הפעולה. מוסכם כי לצרוך קביעה האם החברה ביצעה את הפעולה, דיווחה של החברה יהא הקובע לעיין סוגיה עובדתית ככל שזו תתעורר.
    •  ביטול העסקה או החלפת המוצר מותנים בכך שנעשו תוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריטים ללקוח. הביטול או ההחלפה יעשו באמצעות הודעה בדוא"ל - rikmat.hamelech@gmail.com , או מול שירות הלקוחות בטלפון – 0525626606.
    •  ככל שיבחר לבטל את ההזמנה יהיה הלקוח זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). 
    • ביטול העסקה או החלפת המוצר יהיו בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה בכתב מהחברה המאשרת את הבקשה. 
    • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה
    • החברה זכאית להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שבוצעה באתר במקרים הבאים: 
    • לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. 
    •  מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: הגבלות בשל נגיף הקורונה, תקלות מחשב, תקלות  במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
    • בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. 
    • בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
אספקה והובלת המוצר
    • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר בתאם לנתונים שהזין.
    • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
    • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה. 
    • מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
    • המוצר יסופק עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה.
שירות לקוחות
    • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בדוא"ל rikmat.hamelech@gmail.com ובטלפון 0525626606.
אחריות ושירות
    • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום מוגבל להחלפה של המוצר הפגום. 
    • החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
    • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי.
    •  על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
אבטחת מידע ופרטיות
    • החברה וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעמה, רשאים להשתמש במידע  על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. 
    • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
    • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הלקוח אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות, ועל מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות דוא"ל או כל אמצעי אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה ובהתאם לכל דין.
    • בלחיצה על כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה. 
    • באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה השאירו לנו פנייה בדוא"ל rikmat.hamelech@gmail.com .
קניין רוחני
    • כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה.
    • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
דין וסמכות שיפוט ייחודית
    • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד. סמכת השיפוט ייחודית תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בבאר שבע ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.